Правила за ползване 2017-08-25T05:36:28+00:00

ftninjaПравила за ползване на трамплинен парк Funtopia Ninja

С оглед на вашата безопасност, моля, при ползване на зоната следвайте правилата:

1. Преди да влезете в трамплинната зона, моля, направете вашата регистрация и подпишете Декларация за информирано съгласие! За лица под 14 г. декаларацията трябва да бъде подписана от родител или опълномощено лице.

2. Използването на трамплините е доброволно и на собствена отговорност.

3. Максимално тегло на използващите трамплините е 135 кг.

4. Минималната възраст за да ползвате трамплините е 5 години.

5. Гледането на инструктажното филмче е задължително при всяко посещение на трамплините.

6. За да използвате трамплините, трябва да сте с подходящо спортно облекло и специални чорапи /Закупуват се на рецепция и са за многократна употреба/. За повече информация се обърнете към наш служител. Задължително свалете всички бижута и часовници. Проверете и изпразнете джобовете си.

7. Запознаването, разбирането и следването на правилата за безопасност и ползване на различните трамплини е задължително. Моля, при въпроси се обърнете към нашите служители.

8. Изчакайте своя ред търпеливо. Разрешава се само по един участник на трамплинно поле.

9. Не се приземявайте на главата си.

10. Не прескачайте на друго трамплинно поле.

11. Не скачайте и не се приземявайте на матовете между трамплинните полета.

12. Не се катерете по предпазната мрежа и парапети.

13. Бъдете внимателни с останалите посетители. Ако забележите поведение застрашаващо вас и околните, моля, незабавно се обърнете към наш служител.

14. Правенето на салта и други акробатики е опасно и може да доведе до сериозни наранявания.

15. Всеки посетител/придружител носи отговорност за своите действия.

16. Родителите носят отговорност за действията на своите деца.

17. Контролирайте тялото си през цялото време.

18. Присвийте коленете си за да спрете подскачането.

19. Винаги скачайте в средата на трамплинното поле.

20. При неспазване на инструкциите за безопасност, агресивно и непристойно поведение, ще бъдете помолени да напуснете трамплините на Фънтопия Нинджа.

21. Заплатените такси за вход в трамплинната зона не се възстановяват.

22. Влизането в трамплинната зона с дъвки, нетрезво състояние и под въздействието на упойващи средства не е разрешено.

23. Не сядайте и не лягайте на трамплинното поле. Ако се нуждаете от почивка, излезте извън трамплинното поле и ползвайте зоните за почивка.

24. Не ви препоръчваме да използвате трамплинната зона, ако сте бременни.

25. В трамплинната зона не се допускат лица с храни и напитки.

26.Бъдете отговорни към личните си вещи. Центърът не носи отговорност за загубени или повредени такива.