НОВО! FLIP & FLY

Flipfly_header

FLIP & FLY или накратко казано – САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!!!
Всеки понеделник и сряда от 21 – 22 ч. може да тренирате или демонстрирате вашите акробатични номера.
ВАЖНО: Ако служителите на Фънтопия преценят, че нямате нужните професионални качества и застрашавате живота и здравето на вас, и на останалите присъстващи, могат да прекратят престоя Ви в залата. Лица над 14-годишна възраст подписват самостоятелно Информирано съгласие, че са запознати с правилата за безопасно ползване на залата. Лица под 14-годишна възраст могат да ползват залата единствено с подписано Информирано съгласие от родител или законен настойник.

ОЧАКВАМЕ ВИ! 🙂

By |2017-08-25T05:36:30+00:00February 24th, 2017|Блог|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment